Czcionka:
Kontrast:
16 lipca 1990 rok
Powstanie Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna

 

Zawiązany z inicjatywy Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka. Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna popiera Tadeusza Mazowieckiego. Rozpad obozu solidarnościowego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014; fotografia: Oryginał w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. I-2k/01, http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docme
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty