Czcionka:
Kontrast:
28 października 1989 rok
Powstanie ZChN

 

Powstanie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (ZChN), prezesem zostaje Wiesław Chrzanowski.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty