Czcionka:
Kontrast:
2 maja 1990 rok
Prezydent RFN wizytuje w Senacie

 

Wizyta prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsäckera.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty