Czcionka:
Kontrast:
17 grudnia 1989 rok
Projekt ustaw stabilizujących gospodarkę

 

Pierwsze czytanie projektów ustaw stabilizujących gospodarkę, tzw. plan Balcerowicza.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty