Czcionka:
Kontrast:
22 września 1989 rok
Propozycja powołania Rady Ruchu Obywatelskiego

 

W Warszawie odbyło się zebranie wszystkich przedstawicieli wojewódzkich komitetów obywatelskich przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Marcin Król w imieniu komisji Komitetu Obywatelskiego przedstawił zgromadzonym koncepcję powołania Rady Ruchu Obywatelskiego, na której czele miałby stać Lech Wałęsa, jego zastępcą Józef Ślisz, zaś członkami rady byliby delegaci komitetów lokalnych, „Solidarności” jak i również osoby wyznaczone przez samego Lecha Wałęsę.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty