Czcionka:
Kontrast:
4 października 1989 rok
Propozycja powołania Rady Ruchu Solidarność

 

W Gdańsku odbyło się spotkanie, na którym Bronisław Geremek przedstawił prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” propozycję powołania Rady Ruchu Solidarność, w której skład miałoby wchodzić 20 osób mianowanych przez Lecha Wałęsę, 10 mianowanych przez KKW, 10 przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i 20 działaczy komitetów obywatelskich.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty