Czcionka:
Kontrast:
9 listopada 1990 rok
Propozycje zmian w ustawie o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm PRL

 

Zmieniono tytuł ustawy – ustawa o obowiązkach i prawach posłów i senatorów. Określono na nowo i odrębnie prawa i obowiązki posłów i senatorów. Senatorowie otrzymali prawo interwencji w organach administracji. Ustalono także treść ślubowania senatorów.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty