Czcionka:
Kontrast:
27 marca 1990 rok
Prośba ZRM NSZZ „S” o zwrot archiwum ZR z WUSW

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zwrócił się do płk. Bogusława  Strzeleckiego, szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych o zwrot archiwum ZR z akt 1980/81, przekazanie kserokopii protokołu przejęcia majątku ruchomego oraz dokumentacji jego dalszych losów. Zwrócono się również z prośbą o umożliwienie wglądu do akt spraw z lat 1981-1989, które zakończyły się wyrokami sądu orzekającymi przypadek mienia stanowiącego własność struktur NSZZ „S” Małopolska. W odpowiedzi przekazano najpierw archiwum.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty