Czcionka:
Kontrast:
5 lutego 1990 rok
Protest MKK NSZZ „S” w Myślenicach przeciwko zatrudnianiu byłych pracowników PZPR

 

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Myślenicach zaprotestowała przeciwko zatrudnianiu byłych pracowników Polski Zjednoczonej Partii Robotników w placówkach oświatowo-wychowawczych.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty