Czcionka:
Kontrast:
15 lutego 1991 rok
Protest przeciwko powołaniu Wiesławy Ziółkowskiej na prezesa NIK

 

Delegaci na Krajowym Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z Regionu Małopolska zaprotestowali przeciwko powołaniu Wiesławy Ziółkowskiej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kolejny raz, w chwili zagrożenia swoich interesów, układ rządzący przez poprzednie dekady Polską, okazał się silny i dobrze zorganizowany, doprowadzając do decyzji sprzecznej z oczekiwaniami społeczeństwa, żądającego zdecydowanej ochrony interesów państwa przed nadużyciami i działaniami przynoszącymi szkody społeczne. Stanowisko prezesa NIK może objąć jedynie osoba o nieposzlakowanej opinii. Niestety Sejm zlekceważył ten pogląd i wynikające stąd zagrożenie. Zebrani apelują więc od Senatu RP o odrzucenie uchwały Sejmu RP powołującego p. W. Ziółkowską na stanowisko prezesa NIK-u.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty