Czcionka:
Kontrast:
25 marca 1990 rok
Przekazanie 1 mln zł na budowę Pomnika Ofiar Stanu Wojennego Kopalni „Wujec”

 

Członek prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Jacek Smagowicz przekazał na ręce Kazimierza Świtonia, przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Stanu Wojennego Kopalni „Wujek” jeden milion złotych na potrzeby budowy pomnika.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty