Czcionka:
Kontrast:
22 grudnia 1990 rok
Przekazanie insygniów władzy przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie

 

Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie, uroczystość ma miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty