Czcionka:
Kontrast:
14 czerwca 1989 rok
Przekształcenie Biura Wyborczego Małopolskiego Komitetu Wyborczego „S” w Myślenicach na Komitet Obywatelski Ziemi Myślenickiej „S”

 

Biuro Wyborcze Małopolskiego Komitetu Wyborczego „Solidarność” w Myślenicach przekształciło się w Komitet Obywatelski Ziemi Myślenickiej „Solidarność”. W jego skład weszli: Piotr Czepiel,  Stefan Czepiel, Teresa Jednaka, Jan Krawczyk, Mieczysław Mitana, Stanisław Nowacki, Zbigniew Papierz, Krzysztof Kasprzyk, Marek Poniedziałek, Zbigniew Syrek, Zbigniew Szymoniak i Marian Węgrzyn.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty