Czcionka:
Kontrast:
24 października 1991 rok
Przemówienie prezydenta Lecha Wałęsy

 

Pierwsze wystąpienie prezydenta w Senacie od 1922 r.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty