Czcionka:
Kontrast:
10 grudnia 1989 rok
Przeniesienie pomnika Włodzimierza Lenina

 

Pod naciskiem opinii społecznej pomnik Włodzimierza Lenina został przeniesiony z Alei Róż w Nowej Hucie do Wróblowic.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty