Czcionka:
Kontrast:
12 kwietnia 1990 rok
Przygotowanie projektu nowej konstytucji

 

Projekt Konstytucji RP przygotowano przez Komisję Konstytucyjną.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty