Czcionka:
Kontrast:
14 grudnia 1991 rok
Przyjęcie Kodeksu Etyki Lekarskiej

 

Przyjęcie po burzliwych dyskusjach Kodeksu Etyki Lekarskiej. Wprowadzono zakaz przeprowadzenia aborcji poza przypadkami, gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa lub zagraża życiu kobiety.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty