Czcionka:
Kontrast:
24 sierpnia 1991 rok
Przyjęcie projektu Konstytucji RP

 

Ostateczne posiedzenie Komisji Konstytucyjnej, przyjęcie projektu Konstytucji RP.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty