Czcionka:
Kontrast:
23 lutego 1990 rok
Przyjęcie propozycji zmian do ustawy o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego

 

Przyjęcie przez Sejm części senackich propozycji zmian do ustawy o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego.Propozycje te przyjęto dzięki pracy sejmowo-senackiej Komisji Mediacyjnej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty