Czcionka:
Kontrast:
5 grudnia 1991 rok
Przyjęcie rezygnacji starego rządu i powołanie nowego premiera

 

Przyjęcie ustąpienia rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego i powołanie, przez prezydenta, Jana Olszewskiego na premiera.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty