Czcionka:
Kontrast:
23 listopada 1990 rok
Przyjęcie tymczasowego regulaminu Senatu

 

Przyjęcie tymczasowego regulaminu Senatu. Dotychczas obowiązywał regulamin Sejmu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty