Czcionka:
Kontrast:
1 sierpnia 1989 rok
Przyjęcie ustąpienia Mieczysława Rakowskiego

 

Przyjęcie ustąpienia rządu Mieczysława Rakowskiego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty