Czcionka:
Kontrast:
29 maja 1991 rok
Przyjęcie w Watykanie delegacji Małopolskiej „Solidarności”

 

Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął w Watykanie delegację Małopolskiej „Solidarności” na czele z przewodniczącym Stefanem Jurczakiem. Ojciec Święty powiedział do pielgrzymów: „Wiem, że macie dzisiaj trudności, całe społeczeństwo ma trudności i Solidarność także. Może jesteście w jakiś sposób niedowartościowani przez to społeczeństwo – ale myślę, że droga, która prowadzi przez istotne treści, istotne wartości, ta droga jest pewna. Musi zwyciężyć, tak jak musiała zwyciężyć na tamtym etapie.”

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty