Czcionka:
Kontrast:
6 kwietnia 1990 rok
Przywrócenie 3 maja, rozwiązanie SB i powstanie Policji

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił święto państwowe w dniu 3 maj, zniósł zaś święto w dniu 22 lipca. Rozwiązana została Służba Bezpieczeństwa (przekształcona w Urząd Ochrony Państwa). Z Milicji Obywatelskiej powstała Policja.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty