Czcionka:
Kontrast:
13 grudnia 1989 rok
Przywrócenie na stałe tablicy „Pamięci ofiar stanu wojennego” w Krakowie

 

Przed bazyliką oo. Jezuitów w Krakowie staraniem KZ Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przywrócono na stałe, tablicę „Pamięci ofiar stanu wojennego”, po raz pierwszy umieszczonej tam 30 września 1982 r.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty