Czcionka:
Kontrast:
5 sierpnia 1990 rok
Rozmowy o formach współpracy pomiędzy Małopolską, a Pensylwanią

 

Do Pensylwanii, na zaproszenie gubernatora Robert P. Casey’a, udał się przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Stefan Jurczak. Rozmowy dotyczyły form współpracy  pomiędzy Małopolską, a Pensylwanią.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty