Czcionka:
Kontrast:
21 maja 1990 rok
Rozpoczęcie działalności KZ NSZZ „S” w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie

 

Rozpoczęła działalność KZ Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty