Czcionka:
Kontrast:
5 lutego 1990 rok
Rozporządzenie Rady Ministrów o rozciągnięciu przepisów ustawy pracowników urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu

 

Rozporządzenie Rady Ministrów o rozciągnięciu przepisów ustawy pracowników urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 15 lutego 1990 r., ale z mocą od dnia 1 lipca 1989.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty