Czcionka:
Kontrast:
12 stycznia 1990 rok
Sekretarz KC PZPR Mieczysław Rakowski podpisuje tajne porozumienie kredytowe

 

Podpisanie przez I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Mieczysława Rakowskiego ściśle tajnego porozumienia kredytowanego na 500 mln starych złotych i 1 mln 232 tys. dolarów – sprawa tzw. moskiewskiej pożyczki. W listopadzie 1991 r. prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie złamania prawa dewizowego przez Mieczysława Rakowskiego podczas zaciągnięcia pożyczki i Leszka Millera podczas jej zwrotu, które ostatecznie umorzono w 1995 r.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty