Czcionka:
Kontrast:
10 marca 1991 rok
„Serwis Informacyjny” publikuje tekst W. Zacharewicz dotyczący nomenklatury

 

W „Serwisie Informacyjnym” ukazał się tekst Wandy Zacharewicz „Emocje walki z nomenklaturą”: Nie powinno być zgody na to, by przynależność do dawnej nomenklatury była tytułem do obecnego uprzywilejowania. Niestety zjawisko takie występuje obecnie dość powszechnie. Rozwój wypadków spowodował, że dawna nomenklatura, tak centralna, jak i terenowa, prawie zupełnie odsunięta od władzy politycznej – panuje niemal zupełnie w sferze gospodarczej. Mogłoby to nie razić – wszak jest to grupa profesjonalnie przygotowana – gdyby nie uszczuplała w przeróżny sposób majątku narodowego, zamieniając go na swój, prywatny.

Być może jest to nieunikniony koszt przemian ustrojowych. Trudno jednak żądac społecznej akceptacji dla tego zjawiska […].

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty