Czcionka:
Kontrast:
29 listopada 1990 rok
Śledztwo w tzw. aferze alkoholowej

 

Wszczęcie śledztwa w sprawie spowodowania strat budżetu państwa wskutek niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w resortach i urzędach centralnych regulujących i nadzorujących import alkoholu w latach 1989-1990 (tzw. afery alkoholowej). Straty Skarbu Państwa z tego tytułu wyceniono na ok. 1,7 bln starych zł. 18 czerwca 1997 r. Trybunał Stanu wydaje wyrok w tej sprawie, uznając winnymi Dominika Jastrzębskiego, ministra współpracy gospodarczej z zagranicą oraz Jerzego Ćwieka, byłego prezesa Głównego Urzędu Ceł.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty