Czcionka:
Kontrast:
7 sierpnia 1990 rok
Ślubowanie policjantów z województwa nowosądeckiego

 

Odbyło się ślubowanie policjantów z województwa nowosądeckiego „na wierność narodowi i konstytucji”. Reprezentujący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Jerzy Wyskiel, powiedział: „jesteście obciążeni balastem niedobrej przeszłości. Związek oczekuje, że odrodzona policja rzetelnie i uczciwie wykonywać będzie obowiązki wobec narodu: strzec prawa i porządku publicznego, że swoją pracą odbuduje społeczne zaufanie.”

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty