Czcionka:
Kontrast:
7 marca 1990 rok
Spotkanie KKO

 

Odbyło się spotkanie Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, dotyczące propozycji nawiązania współpracy z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Krakowie. Zaproponowano powołanie Komisji Praworządności, która sprawowałaby społeczną kontrolę oraz nadzór nad działalnością milicji oraz innych organów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo obywateli.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty