Czcionka:
Kontrast:
17 sierpnia 1990 rok
Spotkanie dyrektorów biur pracy z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza z przedstawicielami ZRM NSZZ „S”

 

W Krakowie na spotkaniu dyrektorów biur pracy z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza z przedstawicielami Zarządu Regionu Stanisławem Ziębą, Jackiem Smagowiczem, Andrzejem Olejnikiem i Andrzejem Dańko ustalono zasady współpracy biur pracy z Zarządem Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Funduszem Gospodarczym, opowiedziano się za ukonstytuowaniem się do końca sierpnia wojewódzkich i regionalnych rad zatrudniania oraz powołano Małopolski Koordynacyjny Zespół Regionalny ds. Bezrobocia.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty