Czcionka:
Kontrast:
28 grudnia 1989 rok
Spotkanie opłatkowe parlamentarzystów z udziałem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa

 

Pierwsze spotkanie opłatkowe posłów i senatorów z udziałem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty