Czcionka:
Kontrast:
27 stycznia 1989 rok
Spotkanie przygotowawcze „okrągłego stołu” w Magdalence

 

W Magdalence w ośrodku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przygotowawcze „okrągłego stołu”. Stronę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” reprezentowali: Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek, Mieczysław Gil, Lech Kaczyński, Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Stelmachowski. W spotkaniu wzięli również udział ks. bp Tadeusz Gocłowski i ks. bp Alojzy Orszulik.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty