Czcionka:
Kontrast:
18 stycznia 1990 rok
Spotkanie sekcji branżowych NSZZ „Solidarność”

 

W Nowej Hucie odbyło się spotkanie sekcji branżowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty