Czcionka:
Kontrast:
2 marca 1989 rok
Spotkanie w Magdalence w sprawie sposobu wyboru i kompetencji prezydenta oraz podziału mandatów w Sejmie

 

Spotkanie w Magdalence w sprawie sposobu wyboru i kompetencji prezydenta oraz podziału mandatów w Sejmie. 65% miejsc w Sejmie (299 mandatów) zarezerwowano dla koalicji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz 3 prorządowych organizacji katolickich, pozostałe 35% (161 mandatów) przeznaczono dla kandydatów bezpartyjnych. Propozycja Aleksandra Kwaśniewskiego przeprowadzenia wolnych wyborów do Senatu. W zamian opozycja rządowa zgadzała się na duże uprawnienia prezydenta i jego wybór przez Zgromadzenie Narodowe na okres 6-letniej kadencji.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty