Czcionka:
Kontrast:
17 lipca 1990 rok
Spotkanie wiceprzewodniczącego ZRM NSZZ „S” S. Zięby z nowym dyrektorem Wojewódzkiego Biura Pracy w Krakowie – A. Martynuską

 

17 i 18 lipca doszło do spotkania wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Stanisława Zięby z nowym dyrektorem Wojewódzkiego Biura Pracy w Krakowie – Andrzejem Martynuską. Przedstawiono postulaty powołania większej ilości biur pracy w Małopolsce, zwiększania aktywności w rozwiązywaniu problemów rynku pracy i odbiurokratyzowanie działań. Związek zaproponował stworzenie mapy zagrożeń bezrobociem, zawierającej dane o przewidywalnych zwolnieniach i tworzących się nowych miejscach pracy.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty