Czcionka:
Kontrast:
7 marca 1989 rok
Spotkanie w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu

 

Spotkanie w Magdalence w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty