Czcionka:
Kontrast:
7 grudnia 1989 rok
Stanowisko posłów i senatorów z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego odnośnie komitetów obywatelskich

Podczas zebraniu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, odbyła się dyskusja dotycząca praw i obowiązków komitetów obywatelskich, w której 132 posłów i senatorów z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego przedstawiło swoje stanowisko w tej kwestii. Niemal jednogłośnie debatowano nad tym, aby parlamentarzyści OKP mogli wspierać działania komitetów obywatelskich, lecz nie zgadzano się z tym aby Obywatelski Klub Parlamentarny aspirował do roli parlamentarnej reprezentacji komitetów. Pojawiły się także obawy przed utworzeniem z nich samodzielnej partii politycznej.

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty