Czcionka:
Kontrast:
7 czerwca 1991 rok
Stanowisko w prawie postępowanie Sejmu z inicjatywami ustawodawczymi Senatu

 

Sprawa dotyczyła uchwały Sejmu z 17 maja 1991 r. o zawieszeniu prac nad senackim projektem ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego. Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich w swoim stanowisku uznaje, że uchwała Sejmu narusza konstytucyjne prawo Senatu do inicjatywy ustawodawczej oraz przepis regulaminu Sejmu dotyczący postępowania Sejmu podczas drugiego czytania projektu ustawy. Podczas dyskusji senatorowie zwracają uwagę, że w Sejmie „leżakuje” kilka senackich inicjatyw ustawodawczych, w tym projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Ostatecznie zdecydowano, że w sprawie inicjatyw Senatu będzie interweniował po raz kolejny marszałek Senatu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty