Czcionka:
Kontrast:
24 lipca 1990 rok
Sześć dużych komisji zakładowych „S” utworzyło Krajowe Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” „Sieć”

 

Sześć dużych komisji zakładowych „Solidarność” utworzyło Krajowe Porozumienie Komisji Zakładowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” „Sieć”, mające zapewnić wpływ pracowników na decyzje polityczne. Wśród założycieli była również Huta im. Tadeusza Sendzimira.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty