Czcionka:
Kontrast:
4 października 1990 rok
Tadeusz Mazowiecki zgłasza swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich

 

Oficjalne zgłoszenie przez Tadeusza Mazowieckiego swojej kandydatury w wyborach prezydenckich.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty