Czcionka:
Kontrast:
19 kwietnia 1989 rok
Uchwała RKS w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność”

 

Uchwała RKS w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność”:

1. Po siedmio i pół letniej walce o legalne istnienie nasz Związek został ponownie zarejestrowany. Możność legalnego działania stwarza szansę odbudowania struktur Związku i normalnych zasad działania, czego pierwszym, istotnym etapem winny stać się w pełni demokratyczne wybory do władz związkowych.

2. zaistniała sytuacja stwarza konieczność przystosowania się do normalnych warunków wszystkich ogniw Związku. Licząc się z dużym wzrostem liczby organizacji zakładowych „S”, a zarazem dążąc do zachowania ciągłości pracy, RKS Małopolska postanawia utrzymać dotychczasowe zasady poszerzania swego składu tylko do tych organizacji zakładowych, które podjęły jawną działalność związkową przed dniem oficjalnej rejestracji Związku.

3. Dla utrzymania bieżących kontaktów ze wszystkimi organizacjami zakładowymi w Regionie, od maja br. zostanie stworzony system „ABC”. Zakłady „A”, mające swych reprezentantów w RKS, będą zobowiązane do organizowania okresowych spotkań konsultacyjnych z zakładami „B” i „C”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty