Czcionka:
Kontrast:
19 grudnia 1991 rok
Uchwała Senatu w sprawie przystąpienia Polski do Rady Europy

 

Uchwała Senatu w sprawie przystąpienia Polski do Rady Europy.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty