Czcionka:
Kontrast:
26 lipca 1990 rok
Uchwała o prywatyzacji gospodarki narodowej

 

Uchwała Senatu w sprawie prywatyzacji gospodarki narodowej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty