Czcionka:
Kontrast:
30 sierpnia 1991 rok
Uchwała w sprawie ogłoszenia niepodległości przez byłe republiki ZSRR

 

Uchwały w sprawie ogłoszenia niepodległości Ukrainy, Estonii, Litwy i Łotwy oraz Białorusi.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty