Czcionka:
Kontrast:
7 września 1990 rok
Uchwała w sprawie polityki wschodniej RP

 

Senat stwierdza, że przyszłe dobrosąsiedzkie stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami powinny być oparte na wzajemnych realnych interesach w zakresie polityki, gospodarki i bezpieczeństwa.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty