Czcionka:
Kontrast:
1 sierpnia 1989 rok
Uchwała w sprawie rolnictwa i gospodarki żywnościowej

 

Uchwała w sprawie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Senat stwierdza, że „podstawowym warunkiem tworzenia mechanizmu rynkowego w rolnictwie jest demonopolizacja jego otoczenia, a zwłaszcza zmiana struktury własnościowej przedsiębiorstw pracujących na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej”. Senat opowiada się także za liberalizacją obrotu ziemią i zrównaniem świadczeń społecznych rolników i osób zatrudnionych poza rolnictwem.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty